Author - Hoang Hiep

KÝ SỰ

Chào tháng 11

Lạnh sang mùa, em có buồn không? Tôi có nhớ bên này ngày tháng đợi Phố thiếu...